Bajun Cabral. Tunay na lingkod bayan.

Katatapos lang ng election ganun pa man di akong magsasawang itaas ang kamay mo. Mabuhay Ka Kaibigan.

20140422-061749.jpg

Doon sa kanilang lugar sinimulan ang basketball tournament for Kids. Ants and Mosquito Division. (age 5-8) (9to 10 years old).

Every year we have programs for Christmas and during fiesta for the children in our community.